AN ŞCOLAR 2018 - 2019

Personal conducere

Numele Funcţia
prof. Mãeruţ Adrian Narcis (declaratie avere)(declaratie interese) Director principal
prof. Ivan Valentina Elena (declaratie avere)(declaratie interese) Director adjunct

Personal didactic

Numele Specializare Diriginte Sala
Educ. Câmpan Corina Educatoare
Educ. Grama Anca Geanina Educatoare
Educ. Ionescu Laura Magdalena Educatoare
Educ. Cîrjobanu Alexandru Elena Cosmina Educatoare
Educ. Ferencz Susana Educatoare
Educ. Nistor Gianina Andreea Educatoare
Educ. Sfetcu Andreea Ramona Educatoare
prof. Avram Simona Invãţãtor 1 A 13
prof. Cristescu Alina Invãţãtor 4 A 10
înv. Csere Arpad Invãţãtor Pregãtitoare A 9
prof. Iepure Petronela Invãţãtor 2 A 14
prof. Istrãtescu Simona Invãţãtor 3 A 15
înv. Mîndroviceanu Aliona Invãţãtor 3 B 16
prof. Ana Ion Socio-uman şi istorie
prof. Bolog Isabela Profesor documentarist 7 A 27
prof. Bucurenciu Daniel Horaţiu Matematicã 8 A 24
prof. Câmpan Ioan Vasile Fizicã
prof. Cocã Elisa Educaţie fizicã şi sport 5 A 21
prof. Comşa Sorina Limba Englezã 6 A 22
prof. Csere Arpad Muzicã
prof. David Mirabela Limba şi literatura românã 7 B 19
prof. Hodoleanu Daniela Chimie
prof. Ionescu Laura Limba Englezã
prof. Ivan Valentina Elena Limba Francezã
prof. Langaş Maria Alina Religie 8 B 17
prof. Leahu Alina Profesor consilier şcolar
prof. Mãeruţ Adrian Narcis Geografie
prof. Mãrginean Cãtãlin Informaticã/TIC
prof. Munteanu Emanuel George Matematicã 12 A 11
prof. Noşlãcan Crina Dorothea Limba şi literatura românã / Limba Francezã 11 A 18
prof. Pãcureţu Simona Chimie
prof. Popa Marius Nelu Desen
prof. Toma Maria Tehnologii-specialitãţi 9 A 20
prof. Veştea Mura Educaţie fizicã şi sport
prof. Vieriu Ramona Maria Biologie 10 A 23
prof. Bogdan Dãnuţ Schi biatlon
prof. Bogdan Liliana Schi fond
prof. Cişmaşu Constantin Schi alpin
prof. Olaru Mihail Schi alpin
prof. Stroe Elisabeta Schi alpin

Personal auxiliar

Numele Funcţia
Ciobotã Mihaela Contabil
Ghibea Laura Secretar Şef
Pavel Florentina Bibliotecar
Suman Liana Administrator patrimoniu
Teodorescu Silviu Inginer de sistem
Voicu Marina Mihaela(declaratie avere)(declaratie interese) Contabil Şef

Personal nedidactic

Numele Funcţia
Aldea Elena Muncitor
Avram George Muncitor / Fochist
Cãşvean Traian Muncitor / Fochist
Colanioş Elena Îngrijitoare
Drotleff Peter Muncitor
Ignat Ştefan Paznic
Muşalã Adrian Şofer
Podosu Natalia Îngrijitoare
Sofian Nataşa Îngrijitoare
Şomoiag Nicoleta Îngrijitoare
Vãtafu Maria Îngrijitoare