Bacalaureat 2017

Canale pentru semnalarea faptelor de coruptie la examenele nationale

În contexul aplicării Strategiei Anticoruptie în Educatie, probată prin OMEN nr. 5144 din 2013, pentru asigurarea unui climat de legalitate si pentru monitorizarea adecvată a riscurilor si vulnerabilitătilor de coruptie în sistemul educational, în perioada desfăsurării examenelor nationale sunt puse la dispozitia publicului următoarele canale pentru semnalarea eventualelor nereguri apărute în organizarea si derularea acestor examene:

 • TEL VERDE 0800801100 (apel gratuit)
 • http://www.educatiepentruviitor.edu.ro
 • Precizari privind sustinerea de către absolventii învătământului liceal, profesional si postliceal a examenelor de finalizare a studiilor, in sesiunile anului scolar 2016-2017.
 • Ordin
 • Metodologie
 • Calendar
 • Sesiunea speciala
 • Arondarea unitatilor scolare liceale la centrele de examen Bacalaureat - sesiunea a I-a (Candidatii au obligatia de a verifica afisajul de la centrul de examen in ziua precedenta sustinerii fiecarei probe scrise.)
 • Rezultate 2017 iunie - iulie pag.1
 • Rezultate 2017 iunie - iulie pag.2
 • Analiza rezultatelor 2017
 • Arondarea unitatilor scolare liceale la centrele de examen Bacalaureat - sesiunea a II-a
 • Rezultate 2017 august - septembrie